Opinie słuchaczy

Bartosz Niegrebecki - Absolwent Studium MBA US XVII edycji

Moja decyzja o podjęciu studiów MBA była dobrze przemyślana. Podjąłem ją w chwili, gdy zdobywszy międzynarodowe kompetencje finansowo-księgowe – potwierdzone certyfikatem ACCA – zacząłem poszukiwać skutecznych metod rozwijania szerszych kompetencji managerskich. Interesowały mnie zwłaszcza obszary, z którymi jako dyrektor finansowy miałem najmniejszy kontakt, takie jak marketing, zachowania organizacyjne, psychologia biznesu. Ponieważ najbardziej cenię sobie praktyczny aspekt kształcenia, zdecydowałem się na studia MBA.

Czytaj więcej...

Agnieszka Galus - Absolwentka Studium MBA US XV edycji

Moja droga zawodowa skupiała się wokół zarządzania działem księgowym, co było zgodne z kierunkiem studiów, które ukończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim. W miarę budowania doświadczenia oraz współpracy ze specjalistami z różnych krajów europejskich  moja perspektywa w pracy zawodowej znacznie się poszerzyła i naturalną drogą rozwoju było podjęcie studiów MBA.

Czytaj więcej...

Emilia Wasielewska - Absolwentka Studium MBA US XV edycji

W moim przypadku studia MBA były przemyślanym wyborem, do którego przygotowywałam się od pewnego czasu, a dzięki dofinansowaniu z EFS mogłam wcześniej niż to planowałam do nich przystąpić. MBA na Uniwersytecie Szczecińskim to nauka od praktyków nie tylko na naszym rodzimym – polskim gruncie, ale także międzynarodowym. Program studiów jest bardzo szeroki, więc pozwala uporządkować i zaktualizować wiedzę, którą się już się posiada, ale również, co najważniejsze, poznać nowe, niezbędne zagadnienia z zakresu zarządzania organizacją – w moim przypadku była to wiedza z szeroko pojętej ekonomii i zarządzania finansami.

Czytaj więcej...

Arkadiusz Burnos - Absolwent Studium MBA US XIII edycji

aburnosPodjęcie studiów MBA jest jedną z kluczowych decyzji w życiu zawodowym. Oczekiwania związane z pozyskaniem wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, ekonomii, budowania i realizacji strategii biznesowych, mamy szansę zaspokoić w sposób nowoczesny i przystępny. Nie tylko podstawy teoretyczne, ale również praktyczny wydźwięk poszczególnych modułów powinny być wizytówką programów MBA.
Mój wybór Programu MBA realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński zdeterminowało wiele czynników.

Czytaj więcej...

Izabela Kesselring - Absolwentka Studium MBA US IX edycji

kesselringStudia MBA, to czas wielkich zmian w moim życiu zawodowym.
Podejmując decyzję o wzięciu udziału w kolejnej edycji studium, chciałam przede wszystkim podnieść swoje kwalifikacje i wartość na rynku pracy oraz zwiększyć możliwości awansu w instytucji, której byłam częścią. 
W związku z tym, iż wcześniej ukończyłam studia ekonomiczne, wiele osób odradzało mi kierunek o podobnym profilu…ale niepotrzebnie.

Czytaj więcej...

Arkadiusz Chudziński - Absolwent Studium MBA US VII edycji

chudzinskiJako absolwent uczelni ekonomicznej poszukiwałem sposobu na rozszerzenie mojej wiedzy w zakresie zarządzania w szczególności w takich obszarach jak zarządzanie strategiczne, finanse, HR itp. Do wyboru programu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego skłoniła mnie możliwość uczestniczenia w zajęciach z wyjątkową kadrą prowadzącą, z wielu uczelni krajowych oraz z Wielkiej Brytanii, która w sposób niezwykle ciekawy, a niekiedy nawet bardzo nowatorski prowadziła zajęcia, w których bardzo chętnie uczestniczyłem.

Czytaj więcej...

Marek Gliwny - Absolwent Studium MBA US V edycji

gliwnyStudia podjąłem po kilku latach pracy (wcześniej ukończyłem kursy podyplomowe z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu). Z wykształcenia jestem politologiem. Stale odczuwam głód zdobywania wiedzy zawodowej i uważam, że warto ciągle podnosić kwalifikacje. Odświeżanie wiedzy i zdobywanie nowych kontaktów uważam za bardzo ważne. Gdy podejmowałem studia, byłem zastępcą dyrektora regionu w Raiffeisen Bank. Teraz jestem dyrektorem oddziału Deutsche Bank PBC SA w Szczecinie.

Czytaj więcej...