Arkadiusz Burnos - Absolwent Studium MBA US XIII edycji

aburnosPodjęcie studiów MBA jest jedną z kluczowych decyzji w życiu zawodowym. Oczekiwania związane z pozyskaniem wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, ekonomii, budowania i realizacji strategii biznesowych, mamy szansę zaspokoić w sposób nowoczesny i przystępny. Nie tylko podstawy teoretyczne, ale również praktyczny wydźwięk poszczególnych modułów powinny być wizytówką programów MBA.
Mój wybór Programu MBA realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński zdeterminowało wiele czynników. Przede wszystkim zwróciłem uwagę na kompleksowość programu, ale również liczne zajęcia z doświadczonymi wykładowcami z Polski i zagranicy. Weryfikacją mojej decyzji były liczne pozytywne referencje osób z poprzednich edycji MBA w US.
Dziś, jako absolwent mam zaszczyt podzielić się moimi doświadczeniami z innymi. Czynię to z prawdziwą przyjemnością, gdyż całokształt Programu MBA US oceniam bardzo wysoko. Miałem okazję poznać wspaniałych, doświadczonych w różnych branżach współuczestników programu, z którymi mieliśmy dziesiątki okazji do wymiany doświadczeń, poglądów oraz realizowania współzawodnictwa ukierunkowanego na zdobywanie umiejętności menedżerskich. Wysoka merytoryka wielu modułów, przepleciona indywidualną i grupową pracą własną pozwoliła mi na zbudowanie fundamentów wiedzy menedżerskiej.
Jako absolwent MBA US pragnę zarekomendować ten program każdemu, kto ma zamiar zdobywać czy rozszerzać swoją wiedzę i umiejętności zarządcze. Szczególne podziękowania i dowody uznania pragnę ze swojej strony złożyć na ręce Dyrektora Studium MBA dr hab. Dariusza Zarzeckiego, prof. US oraz Promotora mojej pracy dyplomowej dr hab. Mariusza Jedlińskiego, prof. US.