Agnieszka Galus - Absolwentka Studium MBA US XV edycji

Moja droga zawodowa skupiała się wokół zarządzania działem księgowym, co było zgodne z kierunkiem studiów, które ukończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim. W miarę budowania doświadczenia oraz współpracy ze specjalistami z różnych krajów europejskich  moja perspektywa w pracy zawodowej znacznie się poszerzyła i naturalną drogą rozwoju było podjęcie studiów MBA.

Szczególnie ważnym było dla mnie zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania w obszarze finansów, projektów, zasobów ludzkich i w końcu także strategicznego zarządzania całym przedsiębiorstwem. Program studiów MBA nie tylko umożliwił mi to, ale również zapewnił wymianę wzajemnych praktycznych doświadczeń z wykładowcami oraz studentami, co stanowi ogromny kapitał na przyszłość.
Po zakończeniu studiów moja droga zawodowa zmieniła się, dostałam propozycję objęcia stanowiska dyrektora zarządzającego w przedsiębiorstwie portowym. Zmiana ta jest wyzwaniem dającym mi bardzo dużą satysfakcję, a wiedza jaką otrzymałam podczas studiów MBA stanowi bardzo przydatną bazę dla moich działań i pośrednio przekłada się również na sukces mojego przedsiębiorstwa.
Cenne jest dla mnie również kontynuowanie kontaktu z Biurem Studium MBA i umożliwienie uczestnictwa w bardzo ciekawych wykładach, które są podstawą do dalszych poszukiwań nowych rozwiązań w pracy zawodowej i nie tylko.