Bartosz Niegrebecki - Absolwent Studium MBA US XVII edycji

Moja decyzja o podjęciu studiów MBA była dobrze przemyślana. Podjąłem ją w chwili, gdy zdobywszy międzynarodowe kompetencje finansowo-księgowe – potwierdzone certyfikatem ACCA – zacząłem poszukiwać skutecznych metod rozwijania szerszych kompetencji managerskich. Interesowały mnie zwłaszcza obszary, z którymi jako dyrektor finansowy miałem najmniejszy kontakt, takie jak marketing, zachowania organizacyjne, psychologia biznesu. Ponieważ najbardziej cenię sobie praktyczny aspekt kształcenia, zdecydowałem się na studia MBA. Jako absolwent studiów magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego miałem okazję wcześniej poznać i docenić jakość tutejszej kadry wykładowców i stosowane metody kształcenia. Dodatkową zachętą był międzynarodowy charakter studiów i wykłady prowadzone przez wykładowców z renomowanych uczelni zagranicznych. Z tego też powodu wybór studiów MBA na Uniwersytecie Szczecińskim był dla mnie niejako naturalny.
Oprócz uzyskania twardych narzędzi managerskich, Studia MBA US dały mi też możliwość nawiązania wielu interesujących kontaktów oraz skorzystania z wiedzy i –  czasami bardzo różnych od moich – doświadczeń zawodowych innych studentów. Nawiązane kontakty już zaowocowały przyjaźniami, a ponieważ zawsze byłem zdania, że biznes robią nie firmy, a ludzie, niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości łączyć nas będą również efektywne relacje biznesowe.
Myślę, że warto wspomnieć również o wysokiej jakości obsługi ze strony Biura MBA US, którego pracownice, obsługując niewdzięczną administracyjną część studiów, wykazywały się najwyższym poziomem profesjonalizmu i bardzo sympatycznym podejściem zarówno do studentów, jak i absolwentów MBA.
Uczciwie mogę zarekomendować Studia MBA US. Dla mnie były kamieniem milowym w moim rozwoju zawodowym, ułatwiając wybór dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.