Izabela Kesselring - Absolwentka Studium MBA US IX edycji

kesselringStudia MBA, to czas wielkich zmian w moim życiu zawodowym.
Podejmując decyzję o wzięciu udziału w kolejnej edycji studium, chciałam przede wszystkim podnieść swoje kwalifikacje i wartość na rynku pracy oraz zwiększyć możliwości awansu w instytucji, której byłam częścią. 
W związku z tym, iż wcześniej ukończyłam studia ekonomiczne, wiele osób odradzało mi kierunek o podobnym profilu…ale niepotrzebnie. Okazało się, że zarówno kadra prowadząca, jak i uczestnicy studium, to osoby z ogromnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Dzięki temu zajęcia miały bardzo praktyczny charakter. Właściwie większość z nich to były ‘studia przypadku’ z własnego doświadczenia, co miało ogromny (pozytywny) wpływ na rytm, tempo zajęć i sposób przyswajania wiedzy.
Nie miały one charakteru akademickich wykładów, tylko przyjęły formę żywej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.
Możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami, którzy są autorytetami w swoich dziedzinach, spowodowała, że stali się oni generatorami zmian w moim życiu zawodowym. Dzięki niektórym z nich uwierzyłam we własny potencjał i od kilku miesięcy prowadzę własną firmę o profilu szkoleniowym.
Uczestnicząc w Studium MBA wzbogaciłam się nie tylko o wiedzę, ale również grono nowych przyjaciół i mogę śmiało powiedzieć, że zyskałam kilku mentorów zawodowych i życiowych.