Arkadiusz Chudziński - Absolwent Studium MBA US VII edycji

chudzinskiJako absolwent uczelni ekonomicznej poszukiwałem sposobu na rozszerzenie mojej wiedzy w zakresie zarządzania w szczególności w takich obszarach jak zarządzanie strategiczne, finanse, HR itp. Do wyboru programu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego skłoniła mnie możliwość uczestniczenia w zajęciach z wyjątkową kadrą prowadzącą, z wielu uczelni krajowych oraz z Wielkiej Brytanii, która w sposób niezwykle ciekawy, a niekiedy nawet bardzo nowatorski prowadziła zajęcia, w których bardzo chętnie uczestniczyłem. Podejmując studia MBA pracowałem jako dyrektor działu opłat w Spółce Operatorskiej zarządzającej płatnym odcinkiem Autostrady A2. Do dziś odpowiadam za zarządzanie dużą, ponad stu osobową grupą ludzi, zatrudnionych przy poborze opłat oraz za dział sprzedaży oferujący klientom Autostrady A2 tzw. produkty abonamentowe. Możliwość rozszerzenia oraz pozyskania nowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem, popartej wieloma ciekawymi wykładami osób bezpośrednio związanych z praktyką gospodarczą jak również wykładowców uczelni zagranicznych, pozwoliło mi nabrać większej swobody oraz pewności w realizacji powierzonych mojej osobie zadań.  Szczególnie cenię sobie możliwość wymiany informacji, poglądów i doświadczeń z innymi uczestnikami studium oraz zajęcia w grupach, które były prowadzone w formie tzw. „case studies” pozwalające rozwiązywać oraz analizować przypadki, które miały miejsce w praktyce czyli pochodziły z doświadczeń firm działających na wielu rynkach światowych w tym również w Polsce.