Marek Gliwny - Absolwent Studium MBA US V edycji

gliwnyStudia podjąłem po kilku latach pracy (wcześniej ukończyłem kursy podyplomowe z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu). Z wykształcenia jestem politologiem. Stale odczuwam głód zdobywania wiedzy zawodowej i uważam, że warto ciągle podnosić kwalifikacje. Odświeżanie wiedzy i zdobywanie nowych kontaktów uważam za bardzo ważne. Gdy podejmowałem studia, byłem zastępcą dyrektora regionu w Raiffeisen Bank. Teraz jestem dyrektorem oddziału Deutsche Bank PBC SA w Szczecinie. Studia MBA to była moja prywatna decyzja, płaciłem za nie sam, a nie fundował mi ich mój ówczesny pracodawca. W czasie nauki zmieniłem pracę. Studia dodały mi pewności siebie, rozszerzały horyzonty, porządkowały wiedzę. Niebawem sam jako praktyk będę prowadził zajęcia z zarządzania na takich studiach. Bardzo ważne okazało się też poszerzenie sieci kontaktów i znajomości. Studia skłoniły mnie także do tego, bym sam próbował sił jako autor tekstów o zarządzaniu, dzielił się wiedzą z innymi.