Kadra

Zajęcia na Podyplomowym Studium MBA US prowadzone są przez wykładowców mających doświadczenie w biznesie i działalności konsultingowej. Kadra wykładowców rekrutuje się spośród następujących uczelni:

  1. Uniwersytet Szczeciński
  2. Uniwersytet Łódzki
  3. Politechnika Koszalińska
  4. Politechnika Wrocławska
  5. Szkoła Główna Handlowa
  6. Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  7. Uniwersytet Zielonogórski
  8. Manchester Metropolitan University
  9. Leeds Metropolitan University

oraz z innych europejskich uniwersytetów i szkół biznesu współpracujących z Uniwersytetem Szczecińskim. Regularnie są także zapraszani goście z praktyki gospodarczej oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Ekonomika biznesu
Zarządzanie projektami
Metody ilościowe w ekonomii
Marketing
Zachowania organizacyjne
Controlling i rachunkowość zarządcza
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie finansami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy informacyjne w biznesie
Gry strategiczne
Prawo gospodarcze

Zarządzanie marką personalną HumanBrand