Ekonomika biznesu

dr Marek Zwolankowski (Uniwersytet Szczeciński)

Zainteresowania naukowe:
Metodologia nauk ekonomicznych, polityka monetarna banku centralnego, analiza porównawcza systemów finansowych, dynamika współczesnych rynków finansowych, formy i skutki asymetrii informacji w zjawiskach finansowych.

Lider modułu Ekonomika biznesu na Studium MBA US.

 

dr hab. Patrycja Zwiech (Uniwersytet Szczeciński)

zwiechZainteresowania naukowe:

Rynek pracy, nierówności społeczne, zarządzanie różnorodnością, przedsiębiorczość, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykładowca modułu Ekonomika biznesu na Studium MBA US.