Gry strategiczne

dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)

WisniewskiWykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, a także Kierownik Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego III, IV, V, VII, IX i XI edycji. Prowadzi zajęcia z oceny efektywności inwestycji, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w projektach Phare Tempus, Phare Access MD 2000, PAOW komponent B1 w różnych rolach (inicjator projektu, kierownik, członek zespołu, wykładowca, moderator). Członek wielu organizacji i stowarzyszeń: Rady Programowej Studium MBA, Rady Programowej konferencji REGION, Rady Programowej konferencji Zarządzanie Finansami, Stowarzyszenia Absolwentów MBA US w Szczecinie, Stowarzyszenia Ewaluatorów Projektów w Szczecinie, European Accounting Association w Brukseli.

Lider modułu Gry strategiczne na Studium MBA US.

 

dr hab. Katarzyna Byrka-Kita (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca w Katedrze Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, planowaniu finansowym, ocenie efektywności projektów inwestycyjnych oraz analizie strategicznej. Odbyła zagraniczne staże w Athens University of Economics and Business Science, University of Leicester oraz ISCTE Business School w Lizbonie. Stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego. Brała udział w wielu projektach z dziedziny wyceny, zarządzania finansowego oraz analizy finansowej i strategicznej. Autorka bądź współautorka około 80 publikacji, w tym jednej książkowej, z zakresu wyceny i oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Główny wykonawca projektów finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wieloczynnikowy model szacowania kosztu kapitału – podejście operacyjne” oraz „Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym”.