Marketing

prof. Claudio Vignali (Leeds Metropolitan University)

VignaliWykładowca Leeds Metropolitan University. Przewodniczący Centre for International Research in Consumers, Location and their Environments. Jest autorem ponad 50 artykułów i książek z zakresu Marketingu i Sprzedaży detalicznej oraz jest redaktorem dwóch czasopism naukowych: British Food Journal i International Journal of Management. W przeszłości zajmował się współpracą z firmami Crown Berger Paints i Benetton. W tej ostatniej piastował stanowisko dyrektora ds. eksportu i rozwoju dystrybucji na terenie Europy i Środkowego Wschodu.

Lider modułu Marketing na Studium MBA US.

 

dr hab. prof. US Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)

RudawskaDr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Marketingu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się problematyką zarządzania relacjami z klientem, budowania lojalności, wartości klienta, zarządzania marketingowego i wartości przedsiębiorstwa. Autorka i współautorka ponad 130 opracowań, artykułów i referatów na konferencje w Polsce i za granicą. Autorka książek „Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa” i „Lojalność klientów”, współautorka książek: „CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientami na rynku usług”, „Zarządzanie Marketingowe”, „Podstawy Marketingu”, „Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego” oraz wielu badań marketingowych przeprowadzonych na potrzeby praktyki gospodarczej. Kierownik i główny wykonawca czterech projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie. Koordynator ds. marketingu dwóch projektów europejskich: „Poprawa konkurencyjności rynku pracy i jego podmiotów” realizowany w ramach VI Programu Ramowego Marie-Curie Action - „Transfer of Knowledge” oraz „Winda do pracy” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS. Ekspert firmy Questus – licencjonowanego przedstawiciela The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii. Członek zespołu realizującego projekt europejski współfinansowany w ramach EFS „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego", zadanie 5: „Wdrożenie usprawnień w zakresie metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników”.

Wykładowca modułu Marketing na Studium MBA US.

 

dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

FrackiewiczAdiunkt w  Katedrze Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrze Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji w ogólnopolskich czasopismach oraz krajowych i zagranicznych materiałach konferencyjnych. Kwalifikacje zawodowe zdobywała w ramach wielu kursów i podczas stypendiów we Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Włoszech i w Polsce. Interesuje się rolą jaką pełnią nowoczesne technologie w marketingu oraz marketingiem seniorów. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Rektora US, a także dyplom uznania za udział w nowatorskim projekcie "Paszport do przedsiębiorczości".

Wykładowca modułu Marketing na Studium MBA US.