Metody ilościowe w ekonomii

dr hab. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)

MajewskiAdiunkt w Katedrze Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadzi zajęcia z obszarów: metody ilościowe na rynkach kapitałowych, finanse behawioralne. Wiceprezes Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Spółka z o.o. OPP. Prowadził szkolenia dotyczące budżetu zadaniowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego wykonywane na Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz szkolenia dotyczące budżetu zadaniowego dla Ministerstw i Jednostek Centralnych wykonywane na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odbył 3 staże na Universita degli Studi di Bari we Włoszech. Jest wykładowcą Szkoły Giełdowej w Szczecinie

Lider modułu Metody ilościowe w ekonomii na Studium MBA US.

 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

TarczynskiKierownik Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z obszarów: wykorzystanie metod ilościowych na rynku kapitałowym; analiza techniczna, fundamentalna, portfelowa; inżynieria finansowa oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych na polskim rynku kapitałowym, zastosowanie metod ilościowych na rynku kapitałowym, analiza opłacalności projektów inwestycji w papiery wartościowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyceny i ekspertyzy związane z przekształceniami własnościowymi w Polsce. Najważniejsze funkcje pełnione przez prof. Waldemara Tarczyńskiego: JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, członek International Atlantic Economic Society, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN; Komitetu o Finansach PAN, Komitetu Prognoz Polska 2000, Naukowej Rady Statystycznej GUS, Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. Sekretarz Generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego; członek Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych. Opublikował wiele artykułów polskich jak i zagranicznych oraz jest autorem książek i materiałów dydaktycznych. W 1997 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną,  1998 roku II Nagroda PTE w konkursie na najlepszy podręcznik z zakresu ekonomii (Rynki kapitałowe), a w 2005 Nagroda Ministra (Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym wsp. M.Łuniewska).

Wykładowca modułu Metody ilościowe w ekonomii na Studium MBA US.


dr Agnieszka Majewska (Uniwersytet Szczeciński)

Zainteresowania naukowe:
Rynki kapitałowe, instrumenty pochodne, zabezpieczenie ryzyka, statystyka.

Wykładowca modułu Metody ilościowe w ekonomii na Studium MBA US.

 

 


dr Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński)

Zainteresowania naukowe:
Metody ilościowe na rynku kapitałowym, rynki kapitałowe, analiza fundamentalna, analiza portfelowa, teoria dywersyfikacji ryzyka, statystyczna analiza danych, instrumenty pochodne, analizy ekonomiczno-finansowe z wykorzystaniem metod ilościowych, ekonometria, statystyka.

Wykładowca modułu Metody ilościowe w ekonomii na Studium MBA US.