Prawo gospodarcze

dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego, a od 2010 roku funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem blisko 90 publikacji z dziedziny prawa cywilnego i handlowego, w tym około 40 komentarzy do orzeczeń Sądu Najwyższego. W swoich publikacjach podejmuje problematykę funkcjonowania przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reprezentacji, a także problematykę czynności prawnych, zagadnienia członkostwa w organach osób prawnych, okazjonalnie porusza także kwestie: czynności notarialnych, statusu urządzeń przesyłowych czy też kompetencji do składania wniosków wieczystoksięgowych. Jest autorem prac tj. Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej i Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki kapitałowej oraz współautorem (razem z prof. zw. dr hab. Bronisławem Ziemianinem) podręcznika Prawo cywilne – część ogólna. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiej Poradni Prawnej.

Lider modułu Prawo gospodarcze na Studium MBA US. 

 

dr Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca modułu Prawo gospodarcze na Studium MBA US.