Systemy informacyjne w biznesie

dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)

CyprianskiWykładowca z obszaru informatyki ekonomicznej w Instytucie Informatyki w zarządzaniu na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierowniki wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez KBN. Członek komisji koordynacji projektu TEMPUS (1995-1998). Kierownik projektu angielskojęzycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Główne obszary zainteresowań naukowych: ekonomiczna ocena inwestycji informatycznych, planowanie przedsięwzięć informatycznych. Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Stypendia zagraniczne: Chalmers University of Technology, Göteborg, Szwecja, Carleton University, School of Business, Ottawa, Kanada.

Lider modułu Systemy informacyjne w biznesie na Studium MBA US.