Zarządzanie strategiczne

prof. dr hab. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki)

jan-jezak-sylwetkaKierownik katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Łódzkim. Znany ekspert w dziedzinie strategii przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Autor bądź współautor ponad 130 publikacji, w tym książkowych, głównie z zakresu strategii przedsiębiorstwa oraz zarządzania strategicznego. Odbył wiele staży zagranicznych (uniwersytety amerykańskie, brytyjskie oraz niemieckie). Wykładał na uniwersytetach w Pittsburghu, Chicago oraz Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych (H-2) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, członek Kapituły Klubu Profesjonalnych Menedżerów przy Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Łodzi. Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, członek Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, członek Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie. Ekspert oraz konsultant i członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie.

Lider modułu Zarządzanie Strategiczne na Studium MBA US.

 

dr hab. Zbigniew Matyjas (Uniwersytet Łódzki)

zbigniew-matyjas-sylwetkaWykładowca w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi zajęcia z obszarów tj.: zarządzanie strategiczne, strategie pozycjonowania przedsiębiorstw, budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, teorie grup strategicznych. Wykładowca strategii komercjalizacji w ramach studiów MSSTC (we współpracy z University of Texas w Austin) w Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył szereg staży i szkoleń zagranicznych, m.in. w University of Maryland (USA), University of Texas at Austin (USA), Ruhr Universitaet Bochum (Niemcy), Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy). Prowadzi szkolenia doradztwo dla firm w zakresie budowania i wdrażania strategii firmy, analiz strategicznych, implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz strategicznego marketingu we współpracy z takimi organizacjami, jak m.in. Akcelerator Technologii UŁ, Eurofinance Training, Global Business Center, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Questus. Wykładowca zarządzania strategicznego w ramach Podyplomowego Studium Zarządzania Spółkami Kapitałowymi. Autor bądź współautor około 10 publikacji, w tym jednej książkowej, z zakresu analizy grup strategicznych oraz zarządzania strategicznego.

Wykładowca z modułu Zarządzanie strategiczne na Studium MBA US.

 

 

prof. Henry Palowski (Manchester Metropolitan University)

PalowskiWykładowca z Manchester Metropolitan University Business School (MMUBS). Prowadzi gościnnie zajęcia na wielu zagranicznych uczelniach w tym: Institute of Chartered Accountants (CAEW), University of Portsmouth MBA, Prague International Business School, University of Warwick Business School oraz na Studium Master of Business Administartion Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem m.in.: The Institute for Learning & Teaching in Higher Education (ILT). Obszarami jego zainteresowań oraz prac badawczych są: teoria kosztów, studia przypadków z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zarządzanie startegicznego, e-learning oraz filozofia języka i jej związki z zarządzaniem i biznesem.

Wykładowca z modułu Zarządzanie strategiczne na Studium MBA US.