Konferencja REGION

Konferencja z cyklu REGION organizowana jest przez Podyplomowe Studium Master of Business Administration od 2000 roku. Konferencja wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń krajowych dotyczących rozwoju regionalnego i jest bardzo dobrą okazją do poruszenia wielu problemów związanych ze strategią i polityka rozwoju regionalnego.

Dotychczas odbyło się sześć edycji konferencji REGION. Informacje o jej poszczególnych edycjach można znaleźć na wymienionych poniżej podstronach: