REGION 2000

W 2000 roku tematem przewodnim konferencji REGION była polityka regionalna państwa i strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Patronat nad konferencją objął ówczesny Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Maciej Płażyński. Konferencja REGION 2000 składała się z sześciu bloków tematycznych:

  • Polskie rolnictwo w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  • Polski produkt turystyczny
  • Polska - Unia Europejska - Niemcy
  • Polityka regionalna państwa
  • Rozwój rynku pracy w Polsce
  • Gospodarka morska w strategii województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego


OPINIE O KONFERENCJI REGION 2000


"Nie ma dziś w Polsce jasnej i czytelnej polityki regionalnej. Ta konferencja była inspirującym wstępem do dalszej dyskusji. Tematy zaproponowanych paneli dały jasno sprecyzowane mechanizmy ściśle związane z polityką regionalną, które należy kontynuować. Myślę, że dla miasta ta konferencja była dużym wydarzeniem. Szczecin może wiele zyskać angażując się w tego typu inicjatywy..."
Zbigniew Zychowicz - Dyrektor Instytutu Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej Gmin i Regionu


"...Spotkanie potwierdza potrzebę poszukiwań rozwiązań współpracy branży turystycznej i samorządu regionalnego, szczególnie w tych województwach, które mają ogromny potencjał turystyczny. Do nich należy województwo zachodniopomorskie..."
Marek Gołkowski - Dyrektor Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej

 

"Organizatorzy podjęli bardzo ważny z punktu widzenia teorii i praktyki problem jako temat konferecji. Będzie on nabierał coraz bardziej praktycznego znaczenia w zarządzaniu państwem oraz regionami... Połączenie więc zagadnień merytorycznych z ich medialnym przekazem uważam za rozwiązanie oryginalne i profesjonalne..."
Zbigniew Strzelecki - Wiceprezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Podsekretarz Stanu

 

"...Pomysł i formułę spotkania oceniam bardzo wysoko. Pozyskanie do uczestnictwa tak szerokiego gremium osób świadczy o zapotrzebowaniu w regionie na tego typu dyskusje..."
Konrad Jaskóła - Wiceprezes Zarządu POLIMEX CEKOP


"...Konferencja została przygotowana pod względem merytorycznym bardzo dobrze... Za bardzo cenne uważam to, że zarówno w organizacji konferencji REGION 2000, jak i w dyskusjach podczas jej trwania czynny udział brali studenci Podyplomowego Studium Master of Business Administration. Miło mieć świadomość, że rośnie nam pokolenie angażujące się w życie publiczne."
Waldemar Matusewicz - Przewodniczący Konwentu Marszałków, Marszałek Województwa Łódzkiego