REGION 2001

Zmiany, jakie dokonują się zarówno w Polsce, jak i na świecie coraz bardziej przybierają na sile i dynamice. W ubiegłym roku nasz kraj zdobył kolejne doświadczenia we wdrażaniu reformy administracyjnej. Odnotowano wzrost gospodarczy, choć był on wolniejszy niż w latach ubiegłych. Odzwierciedlił się w znacznie szybszym spadku inflacji i zwiększeniu bezrobocia. Występujące napięcia budżetowe wymusiły podjęcie radykalnych działań. Przede wszystkim dotyczyły one ograniczenia i racjonalizacji wydatków budżetowych.Problemy te zbiegły się z wyborami do parlamentu i zmianą rządu, który doprowadził do przyspieszenia w negocjacjach Polski w przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Na tle tych wydarzeń pojawiło się także wiele pytań dotyczących strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Doceniając znaczenie problematyki strategii województwa, Podyplomowe Studium Menedżerskie Master of Business Administration przy Uniwersytecie Szczecińskim we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało konferencję REGION 2000. Konferencja okazała się wielkim sukcesem, czego wyrazem były liczne pozytywne komentarze w mediach oraz listy przesyłane od uczestników. Naturalną konsekwencją takiej oceny była - podjęta jeszcze w roku ubiegłym decyzja o zorganizowaniu kolejnej konferencji REGION 2001 zatytułowanej "Rozwój regionalny Polski a europejska polityka regionalna". Konferencję zorganizowano 27 listopada, tradycyjnie odbyła się w Szczecinie w hotelu Radisson SAS.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Głównym celem konferencji REGION 2001 było zaprezentowanie różnych modeli rozwoju regionalnego w krajach Unii Europejskiej oraz ukazanie szans, jakie daje polskim regionom skorzystanie z funduszy preakcesyjnych. Do wzięcia udziału w konferencji zaproszono parlamentarzystów, przedstawicieli rządu RP i Samorządów, a także marszałków województw i dyrektorów departamentów odpowiedzialnych w samorządach wojewódzkich za politykę regionalną. Na konferencje przyjechało ponad 200 uczestników, w tym wielu gości zza granicy.

Konferencja składała się z trzech paneli dyskusyjnych.

Pierwszy panel nosił tytuł konferencji. Do debaty zostali zaproszeni: Henryka Pieronkiewicz Prezes Zarządu PKO Bank Polski SA, prof. Teresa Lubińska Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Henryk Miecznikowski Główny Specjalista w Ministerstwie Gospodarki, Jerzy Józef Faliński Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zbigniew Zychowicz Senator RP. Dyskusja obejmowała tematy z zakresu realizacji kontraktów wojewódzkich, reformy finansów publicznych na tle polityki regionalnej państwa, rozwoju samorządu wojewódzkiego, roli miast wojewódzkich w rozwoju regionalnym oraz współpracy międzyregionalnej. Debatę poprowadził red. Grzegorz Gołębiewski Telewizja Polska Szczecin.
Zgodnie z założeniami organizatorów, dzięki łączom satelitarnym, o godz. 14.00 rozpoczęto telemost Szczecin-Warszawa. Na pytania zadawane ze strony uczestników konferencji, odpowiadali przedstawiciele ministerstwa gospodarki. Rozmowę poprowadził red. Tadeusz Zwiefka Telewizja Polska.

Kolejna debata zatytułowana była "Globalizacja a rozwój regionalny". W debacie udział wzięli: Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Robak Prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki, prof. Kari Liuhto Research Group for Russian and East European Business, Dominik Górski Przewodniczący Rady Miasta Szczecina, prof. Zygmunt Meyer Prezydent Euroregionu "Pomerania", prof. Stanisław Flejterski Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Tomasz Parteka Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Debata dotyczyła spraw związanych z problematyką tożsamości kulturowej regionów we współczesnej Europie, globalizacji, współpracy przygranicznej na tle rozwoju regionalnego, bezpieczeństwa regionalnego oraz wpływu globalizacji na rozwój gospodarczy regionów.

Ostatnią debatę zatytułowano: "Infrastruktura transportowa a rozwój regionalny". Udział w niej wzięli Stefan Sarna Przedstawiciel Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, Jan Zarębski - Marszałek Województwa Pomorskiego, Andrzej Montwiłł Prezes Zarz±du Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście S.A., Henryk Rupnik Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Krystyna Kęcka-Piotrowska Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.Główne tematy poruszone w trakcie trwania obrad dotyczyły: programu budowy sieci płatnych autostrad w Polsce, alternatywnych projektów rozbudowy sieci płatnych dróg w Polsce, założeń polityki państwa w zakresie rozwoju sieci transportowej oraz wpływu infrastruktury transportowej na rozwój regionalny Polski.


OPINIE O KONFERENCJI REGION 2001


"... To bardzo cenna i pożyteczna inicjatywa. Z prawdziwą satysfakcją objąłem nad nią swój honorowy patronat. ... Z wielkim zadowoleniem przyjmuję wzrastający udział środowiska naukowego w tworzeniu polskiej polityki regionalnej. Jestem przekonany, że współpraca ludzi nauki z władzami samorządowymi przyniesie dobre rezultaty..."
Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

"W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego chciałbym uprzejmie
podziękować Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego, organizatorowi II Ogólnopolskiej Konferencji "REGION 2001" za cenną inicjatywę przybliżenia szerszemu kręgowi społeczeństwa polityki regionalnej państwa w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej. Pomysł i formułę spotkania oceniam bardzo wysoko. Chciałbym podkreślić, że transmitowanie obrad zarówno przez program telewizji regionalnej, jak i internet, było udaną formułą wyjścia z wymianą podglądów poza tradycyjny krąg uczestników wielu innych konferencji. Mam nadzieję, że przedsięwzięcie to przeprowadzone na tak dużą skalę będzie kontynuowane przez Studium MBA US w następnych latach."

Jerzy Józef Faliński, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

"Dziękując za możliwość udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji REGION 2001 “Rozwój regionalny Polski a europejska polityka regionalna” pragnę pogratulować sukcesu inicjatorom konferencji. ...
Możliwość szerokiej dyskusji nad założeniami polityki regionalnej, potrzebą upowszechniania wiedzy na jej temat, wpływem globalizacji oraz rozwoju infrastruktury transportowej na rozwój kraju, jak i praktyczna wymiana poglądów pomiędzy marszałkami województw i przedstawicielami samorządów lokalnych, jest bardzo cenna i mam nadzieję, że konferencja organizowana przez Państwa na stałe wpisze się w kalendarz imprez ogólnopolskich."

Elżbieta Malanowska, Wiceprezydent Miasta Szczecina