REGION 2003

IV Ogólnopolska konferencja MBA US REGION 2003” przebiegała pod hasłem "Polskie regiony w Unii Europejskiej". Koniec 2003 roku to decydujący moment w negocjacjach Polski z Unią Europejską. Jednym z ostatnich obszarów negocjacyjnych będzie przyjęcie stanowiska dotyczącego polityki regionalnej. Dlatego tak ważne staje się przedyskutowanie tej problematyki podczas konferencji. Chodzi zarówno o to w jakim stopniu nasz kraj jest gotów do przyjęcia założeń unijnej polityki regionalnej jak i to jaką pomoc w tej sferze mogą nam zaproponować kraje 15-ki.

Najlepszym sposobem na przedstawienie zasad obowiązujących w poszczególnych regionach państw europejskich są konkretne przykłady zdobyczy wynikających ze wspólnej polityki regionalnej. Jednocześnie towarzyszyć temu będzie dyskusja o przygotowaniu Polski do absorpcji unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój naszych województw.

Komitet honorowy Konferencji REGION 2003:
Marek Borowski - Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej
Jacek Piechota - Wiceminister Gospodarki
Zygmunt Meyer - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Stanisław Wziątek - Wojewoda Zachodniopomorski
Zbigniew Zychowicz - Senator RP
prof. Zdzisław Chmielewski - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. Edward Urbańczyk - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 
prof. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa


Pierwsza debata dotyczyła infrastruktury polskich regionów. W tej części udział wzięli: Zbigniew Zychowicz - Senator RP, prof. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa, prof. Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki, Adam Poniatowski - Dyrektor Bankowości Zagranicznej i Integracji Europejskiej, PKO Bank Polski S.A. Po debacie odbyła się dyskusja z udziałem uczestników konferencji pod hasłem: „Infrastruktura polskich regionów po wejściu Polski do Unii Europejskiej: warunki i zasady pozyskiwania funduszy strukturalnych”.

W kolejnej części plenarnej wystąpili: prof. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński, prof. Dariusz Zarzecki - Uniwersytet Szczeciński na temat: „Fundusze strukturalne dla polskich regionów” oraz prof. Jacek Szlachta na temat: "Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Konsekwencje dla Polski"

W ostatniej części plenarnej wzięli udział: prof. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa, prof. Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki oraz Adam Poniatowski - Dyrektor Bankowości Zagranicznej i Integracji Europejskiej, PKO Bank Polski S.A. na temat: „Jak zdobyć pieniądze dla swojego regionu?”.

 

Konferencja zgromadziła ok. 200 uczestników. Wśród nich znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, prof. Zygmunt Meyer, Senator RP, dr Zbigniew Zychowicz oraz przedstawiciele wielu przedsiębiorstw i instytucji.