REGION 2004

V Ogólnopolska Konferencja Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego (MBA US) REGION 2004 odbyła się 13 grudnia 2004 roku w Szczecinie, w hotelu Radisson SAS. Przebiegała pod hasłem „Inwestycje regionalne, a fundusze strukturalne Unii Europejskiej”. W obradach wzięło udział ponad 240 osób z kraju i regionu zachodniopomorskiego reprezentujących środowiska samorządowe, akademickie i biznesowe.

O godzinie 16.30 rozpoczęły się dwa panele konferencji. Pierwszy dotyczył konkurencyjności polskiej oferty turystycznej w kontekście funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój turystyki, drugi był poświęcony rozwojowi polskiego przemysłu stoczniowego. W panelu turystycznym prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Andrzej Kozłowski zwrócił uwagę na fakt, że branża turystyczna nie otrzymała w mijającym roku praktycznie ani jednego euro. Co więcej ograniczono kwotę wsparcia unijnego na lata 2004-2006 z 500 milionów euro do 160 milionów euro. Prezes POT wskazywał, by mianem inwestycji turystycznych określać przedsięwzięcia ściśle związane z tą branżą.

Po raz kolejny podkreślano, że dla regionów o wysokim, strukturalnym bezrobociu turystyka jest największą szansą na rozwój gospodarczy.

W panelu stoczniowym dyskutowano o przyszłości polskiego i europejskiego przemysł stoczniowiego konkurencji z rynkiem azjatyckim. W debacie wzięli udział między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Jacek Piechota, Prezes Stoczni Szczecińskiej Nowa S.A. Andrzej Stachura i prof. Dariusz Zarzecki z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dyskutowano o wynikach i planach szczecińskiej stoczni, dokapitalizowaniu firmy przez państwo i o dotacjach Unii Europejskiej, a także o unijnym programie LeaderShip 2015.

Konferencję REGION 2004 zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom MBA US V edycji oraz listów inauguracyjnych słuchaczom VII edycji Master of Business Administration US.

Zdaniem organizatorów V Ogólnopolska Konferencja  MBA US REGION 2004 przebiegła zgodnie z oczekiwaniami, będąc po raz kolejny jednym z najważniejszych spotkań dotyczących polityki regionalnej państwa.

REGION 2004 miał bogatą oprawę medialną, tak podczas samych obrad jak i przed i po konferencji. TVP 3 Szczecin wyemitowała sześciokrotnie w porze najlepszej oglądalności (po głównym wydaniu „Kroniki” – godz. 18.17.) informację o sponsorach i patronach medialnych wraz z logami firm i redakcji. W TVP 3 Szczecin ukazały się dwa wywiady. Pierwszy 10 grudnia 2004 z prof. Dariuszem Zarzeckim – Przewodniczącym Rady Programowej konferencji REGION 2004, drugi 13 grudnia 2004 („Rozmowa dnia”) z profesorem Dariuszem Zarzeckim i Andrzejem Kozłowskim – Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. Były też cztery materiały prasowe w „Kurierze Szczecińskim” i pięć pasków sponsorskich oraz relacje w Polskim Radiu Szczecin i Gazecie Wyborczej. W Kurierze Szczecińskim ukazał się ponadto wywiad z przedstawicielem głównego sponsora REGIONU 2004 Panem Adamem Poniatowskim – dyrektorem Integracji Europejskiej i Finansowaniu Handlu w PKO Bank Polski S.A.

Najważniejszym przekazem medialnym była 25 minutowa debata telewizyjna prowadzona przez Redaktora Tadeusza Mosza / TVP 1/ podczas konferencji, wyemitowana w TVP 3 Szczecin w dniu 14 grudnia 2004 o godzinie 18.30.

Głównym tematem debaty było wykorzystanie funduszy regionalnych przez samorządy sposoby pozyskiwania środków własnych na ten cel. Goście dyskusji podkreślali, że ogólna suma wynikająca z wniosków o unijne fundusze już przekracza przyznane Polsce na lata 2004-2006 12 miliardów euro. To dobry znak i szansa, że Polska wykorzysta fundusze tak dobrze jak Hiszpania i Irlandia. Po telewizyjnej debacie uczestnicy obrad zadawali gościom pytania związane z unijną pomocą.

Popołudniową część obrad o godzinie 14-tej otworzyły wystąpienia dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na rozwój infrastruktury. Wicemarszałek Henryk Rupnik mówił o środkach strukturalnych na rozwój województwa zachodniopomorskiego. Elżbieta Ostatek – dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawiła finansowanie największego w Europie Środkowej programu ekologicznego związanego z budową oczyszczalni ścieków dla Szczecina i modernizacja sieci kanalizacyjnej. Natomiast Feliks Gilewski – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad omówił program budowy drogi ekspresowej S-3 ze Szczecina do Gorzowa i dalej na południe kraju do granicy z Czechami. Rozwojowi infrastruktury transportowej poświęcone też było wystąpienie profesora Józefa Perenca z Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym krytycznie odniósł się do inwestycji w tym zakresie po roku 1989-tym.

Wśród gości byli między innymi: 
Jacek Piechota – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy 
Andrzej Kozłowski – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej 
Profesor Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Iwona Majewska – Dyrektor Projektów Regionalnych Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. 
Adam Poniatowski – Dyrektor Integracji Europejskiej i Finansowania Handlu PKO Bank Polski S.A. 
Profesor Zygmunt Meyer – Marszałek województwa zachodniopomorskiego 
Henryk Rupnik – Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego 
Krzysztof Żyndul – Prezes Nafty Polskiej S.A.