REGION 2005

Szczecin bliżej Europy to z jednej strony stwierdzenie oczywistego faktu, że stolica Pomorza Zachodniego jest najbliżej położonym dużym polskim miastem na wschód od państw „starej” Unii, a z drugiej strony postulat, by Szczecin jeszcze lepiej wykorzystał swoją europejska szansę. Szansę nie tylko rozwoju ekonomicznego i kulturalnego, ale także szansę stania się jednym z centrów gospodarczych państw basenu Morza Bałtyckiego. Według prognoz Komisji Europejskiej w perspektywie najbliższych kilkunastu lat obszar ten ma być jednym z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Dlatego tak ważna jest i dyskusja, i program rozwoju Szczecina, który od kilku lat, szczególnie na tle innych polskich metropolii, nie realizuje celów, które zostały wyznaczone jeszcze w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych – rozwój usług i turystyki czy pozyskanie dużych inwestycji zagranicznych.

Tak, jak w poprzednich latach, konferencja REGION 2005 miała charakter ekspercki i naukowy, prezentowany jednak w mediach w sposób przystępny dla masowego widza. Dla Szczecina REGION 2005 jest przede wszystkim okazją do budowania nowego wizerunku miasta – silnego ośrodka gospodarki morskiej, ważnego centrum akademickiego i miasta położonego na granicy europejskich szlaków transportowych. Jest także okazją do wymiany zdań z przedstawicielami innych dużych miast polskich i europejskich, jakie recepty gospodarcze stosowały, by rozwijać się szybko i harmonijnie. Uniwersytet Szczeciński (obchodzący w tym roku 20-lecie istnienia) liczył też na to, że REGION 2005 będzie punktem wyjścia do zorganizowania w kolejnych latach cyklu konferencji międzynarodowych pod hasłem Bałtyckie Forum Ekonomiczne.

VI Ogólnopolska Konferencja Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego (MBA US) REGION 2004 odbyła się 25 listopada 2005 roku w Szczecinie, w hotelu Radisson SAS. Przebiegała pod hasłem „Szczecin bliżej Europy”. W obradach wzięło udział ponad 180 osób z kraju i regionu zachodniopomorskiego reprezentujących środowiska samorządowe, akademickie i biznesowe. W obradach konferencji REGION 2005 wzięło udział ponad 180 osób z 72 instytucji:


Wśród gości byli między innymi: 
Paweł Brzezicki – Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Jacek Piechota – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Regionalnego 
Tomasz Zieliński – Naczelnik Wydziału Programowania Rozwoju Regionalnego w Departamencie Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Profesor Kazminierz Fiedorowicz – Przedstawiciel Ministerstwa Transportu i Budownictwa RP 
Marian Jurczyk – Prezydent Miasta Szczecina 
Profesor Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Mariusz Klimczak – Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Szczecinie, PKO Bank Polski S.A. 
Mirosław Bachórski – Prezes Zakładów Chemicznych POLICE SA 
Profesor Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki 
Barbara Bartkowiak – Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 
Krystyna Kęcka-Piotrowska – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
Dariusz Rutkowski – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 
Jan Warchoł – Prezes Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. 
Iwona Stępień-Pilipczuk – Zastępca Dyrektora GDDKiA, Oddział w Szczecinie 
Elżbieta Ostatek – Dyrektor ds. Inwestycji Współfinansowanych z Funduszu Spójności, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie 
Jacek Jędrys – COWI A/S, Dania 
Lech Pieczyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Głównym sponsorem konferencji, podobnie jak w poprzednich latach był PKO Bank Polski. Pozostali sponsorzy to między innymi:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, który głównie sfinansował debatę telewizyjną Szczecin – Centrum Gospodarczego Regionu Południowego Bałtyku

Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Urząd Miasta Szczecina

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Port Morski Police

Stocznia Szczecińska Nowa S.A.

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Infrapark Police S.A.