REGION 2006

VII Ogólnopolska Konferencja MBA US „Region 2006” przebiegała pod hasłem „Rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013. Inwestycje i kapitał”, a w skrócie pod roboczym hasłem „Inwestuj w regionie”. Głównym celem obrad była debata przedstawicieli samorządu oraz świata polityki i nauki o warunkach prawnych i finansowych niezbędnych do stworzenia atrakcyjnej oferty dla inwestorów w Polsce. Punktem wyjścia do dyskusji były przykłady regionów i miast, w których hasło „Inwestuj w regionie” ma już swój praktyczny wymiar.

Zaprezentowane zostały również podstawowe założenia polityki rządu dotyczące proinwestycyjnych rozwiązań prawnych na szczeblu regionalnym, założenia ustawy o finansach publicznych, a także punkt widzenia świata nauki i biznesu na warunki i rozwiązania sprzyjające napływowi kapitału zagranicznego do gmin, powiatów i województw, szczególnie tych o najwyższej stopie bezrobocia. Wybór tegorocznego hasła „Inwestuj w regionie” nie był przypadkowy. Polska ma już za sobą zarówno okres przygotowań do akcesji, jak i dwuletni okres członkostwa w Unii Europejskiej. Właśnie tej tematyce były poświęcone ostatnie konferencje MBA US REGION.

Hasłem „Inwestuj w regionie” organizatorzy chcieli ponownie zwrócić uwagę na znaczenie rozwoju regionalnego, na wspieranie aktywności gospodarczej lokalnych społeczności oraz preferowanie takich rozwiązań administracyjnych i podatkowych, które skrócą do minimum procedury inwestowania w regionie zarówno dla kapitału zagranicznego jak i krajowego. Doświadczenia wielu polskich gmin i miast pokazują, że nadal jest wiele barier, tak wewnętrznych jak zewnętrznych, hamujących napływ kapitału i inwestycji do poszczególnych regionów. Honorowy patronat nad konferencją objął Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP. Podczas oficjalnej inauguracji Konferencji Region 2006 zostało przedstawione wystąpienie telewizyjne Pani Danuty Hubner - Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej.

VII Ogólnopolska Konferencja Master of Business Administartion Uniwerystetu Szczecińskiego (MBA US) REGION 2006 odbyła się 11 grudnia 2006 roku w Szczecinie, w hotelu Radisson SAS. W obradach wzięło udział ponad 350 osób z kraju i regionu zachodniopomorskiego reprezentujących środowiska samorządowe, akademickie i biznesowe.

 

Swoje wystąpienia zaprezentowali między innymi:

Prof. Waldemar Tarczyński - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego,

Prof. Zygmunt Meyer - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin,

Grażyna Sićko - Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,

Jacek Piechota - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopot,

Rainer Dambach - Burmistrz Pasewalku,

Leszek Droździel - Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Valtteri Kaartemo - Pan-European Institut, Turku School of Economics, Finlandia,

Prof. Dariusz Zarzecki - Uniwersytet Szczeciński,

Prof. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński.