Controlling i rachunkowość zarządcza

Celem modułu jest zapoznanie z nowoczesną koncepcją wspierającą zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego i dynamicznego otoczenia. Przedstawienie skrzynki narzędziowej controllera i sposobu wykorzystania zawartych w niej instrumentów w zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z przyjętym celem. Ustalenie zasad wprowadzania i organizacji controllingu
w przedsiębiorstwie.
Moduł obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do controllingu
 • Sprawozdawczość finansowa i jej interpretacja
 • Rachunek kosztów w controllingu
 • Wybrane instrumenty controllingu i strategicznej oraz operatywnej rachunkowości zarządczej – wartość poznawcza i przydatność praktyczna w świetle wyników badań
 • Analiza opłacalności klienta
 • Budżetowanie działań
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Ocena sytuacji finansowej na podstawie sprawozdania finansowego organizacji
 • Zastosowanie rachunku kosztów w controllingu
 • Rachunkowość zarządcza w decyzjach operacyjnych
 • Konstrukcja systemu pomiaru wyników organizacji


Lider: prof. dr hab. Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński)
Wykładowcy: prof. Henry Palowski (Manchester Metropolitan University)
                    prof. dr hab. Waldemar Gos (Uniwersytet Szczeciński)
                    dr Andrzej Niemiec (Uniwersytet Szczeciński)
                    dr Przemysław Mućko (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 44 godziny - 28 godzin wykładów oraz 16 godzin ćwiczeń