Gry strategiczne

Celem modułu jest przeprowadzenie treningu polegającego na uczestnictwie w grze symulacyjnej. Wykorzystywany program komputerowy jest grą typu gry kierowniczej. Ocena i obserwowanie rezultatów finansowych uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo, jako efekt zaplanowanych decyzji kierowniczych, pozwala uczestnikom na rywalizowanie z innymi ekipami oraz przybliża głębsze zrozumienie złożonych interakcji różnych decyzji. Zagadnienia decyzyjne obejmują takie problemy jak:

  • Planowanie strategii
  • Marketing
  • Planowanie zdolności produkcyjnych
  • Finanse
  • Strategiczna karta wyników
  • Sprzedaż
  • Analiza wyników finansowych

Lider: dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowca: dr hab. prof. US Katarzyna Byrka-Kita (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 60 godzin - 40 godzin wykładów oraz 20 godzin ćwiczeń