Marketing

Celem modułu jest prezentacja roli współczesnego marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wyzwań marketingowych jakie pojawiają się we współczesnym otoczeniu przedsiębiorstwa.

W skład zakresu tematycznego modułu wchodzą:

  • Analiza modeli teoretycznych i praktycznych wykorzystywanych do pomocy przy tworzeniu strategii marketingowych
  • Testowanie metod stosowanych w konstruowaniu i wdrażaniu planu marketingowego organizacji
  • Analiza procesów planowania i kontroli w marketingu
  • Zastosowanie macierzy Boston Group, koncepcji cyklu życia produktu, macierzy Ansoffa, siatki General Electric
  • Operacjonalizacja marketing-mixu, rozwinięcie podejścia Pestle, analiza audytu wewnętrznego i zewnętrznego
  • Ocena procesu SOSTAC i STRATIC. Wprowadzenie do strategii Generic i modelu 5 sił jako rozwiązania procesu planowania

Lider: prof. Claudio Vignali (Leeds Metropolitan University)

Wykładowcy:

  • dr hab. prof. US Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 42 godziny - 28 godzin wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń