Metody ilościowe w ekonomii

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz z dziedziny badań operacyjnych w ekonomii biznesu. W module ujęto następujące problemy:

  • Metody analizy struktury, dynamiki i współzależności zjawisk ekonomicznych
  • Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym
  • Prawidłowości w zakresie struktury, współzależności w czasie i przestrzeni oraz dynamiki w gospodarce
  • Zastosowanie statystycznych pakietów komputerowych w modelowaniu ekonometrycznym
  • Modele prognostyczne
  • Modele decyzyjne
  • Rozwiązywanie zadań decyzyjnych z użyciem komputera

Lider: prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowcy:

  • dr hab. prof. US Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. prof US. Agnieszka Majewska (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 30 godzin - 20 godzin wykładów oraz 10 godzin ćwiczeń