Systemy informacyjne w biznesie

Celem modułu jest zademonstrowanie z perspektywy kadry zarządzającej firmą zadań systemu informacyjnego we współczesnych firmach oraz możliwości jego zastosowań przy budowie, wdrażaniu i konserwacji. Zawartość przedmiotu:

  • Wprowadzenie do współczesnych systemów informacyjnych (SI)
  • Systemy informacyjne a zarządzanie
  • Ekonomiczne efekty informatyzacji przesiębiorstw
  • Zarządzanie projektami informatycznymi
  • Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające zarządzanie
  • E-biznes: zastosowania, stan obecny, perspektywy rozwoju

Lider: dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)


Liczba godzin: 28 godzin - 12 godzin wykładów oraz 16 godzin ćwiczeń