Zachowania organizacyjne

Celem przedmiotu jest prezentacja zachowań organizacyjnych, metod ich modyfikacji, ukierunkowanie, kształtowanie cech twórczych, ukazanie wpływu grupy pracowniczej i struktury organizacyjnej na zachowania członków organizacji.

W module uwzględniono następujące zagadnienia:

  • Indywidualne zachowania organizacyjne
  • Motywacja i jej rola w modyfikowaniu zachowań organizacyjnych pracowników
  • Proces uczenia się zachowań organizacyjnych
  • Percepcja i jej znaczenie w zachowaniach organizacyjnych
  • Zachowania interpersonalne i grupowe
  • Komunikowanie się interpersonalne w organizacji
  • Organizacja, struktura, proces a zmiany
  • Negocjacje
  • Badanie osobowości: Eysenck (najnowsza metoda stosowana w firmach doradczych i szkoleniowych na zachodzie)

Lider: dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska - Lila (Uniwersytet Szczeciński)

 

Wykładowcy

dr hab. Agnieszka Wojtczuk -Turek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 

Liczba godzin: 28 godzin - 7 godzin wykładów oraz 21 godzin ćwiczeń