Zarządzanie finansami

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych w organizacjach gospodarczych. Układ zajęć:

 • Teoria oraz metody wyceny
 • Tworzenie i zarządzanie portfelem papierów wartościowych
 • Finansowanie działalności organizacji gospodarczej w długim oraz krótkim horyzoncie czasu
 • Elementy międzynarodowego zarządzania finansami
 • Analiza i zarządzanie strukturą kapitału oraz koszt kapitału
 • Zastosowanie wskaźników finansowych w analizie standingu firmy oraz tworzeniu planów finansowych
 • Fuzje, alianse i przejęcia strategiczne
 • Analiza i zarządzanie instrumentami finansowymi (w tym instrumentami pochodnymi); tworzenie strategii inwestowania

Lider: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładowcy:

 • prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Katarzyna Byrka-Kita (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Mateusz Czerwiński (Uniwersytet Szczeciński)

Liczba godzin: 80 godzin - 58 godzin wykładów oraz 22 godziny ćwiczeń