Zarządzanie projektami

Celem modułu jest przedstawienie w sposób kompleksowy nowoczesnego zarządzanie projektami, które jest ukierunkowane na ciągłe doskonalenie umiejętności oraz integrację różnych obszarów działalności PM’a. Podczas tego modułu omówione są wszystkie etapy zarządzania projektami oraz przedstawione są problemy napotykające zespół projektowy. Przeprowadzone są również warsztaty, na których grupa ćwiczy m.in. zarządzanie ryzykiem projektu, zarządzanie wartością wytworzoną oraz zarządzanie zmianą w organizacji.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

  • Wprowadzenie - co to jest projekt i proces, jakie są cele projektu, rola menagera projektu, najpopularniejsze metodologie projektowe
  • Inicjacja projektu - cykl życia projektu, zarzadzanie interesariuszami projektu i komunikacją, portfel projektów, struktura celów, karta projektu
  • Budżetowanie projektu – co oznacza dobry budżet projektu, budżet w czasie, metody budżetowania, metody szacowania kosztów
  • Planowanie projektów – co powinien zawierać plan projektu, jak stworzyć plan projektu, dylematy szacowania czasu
  • Zarządzanie ryzykiem projektów – planowanie zarządzania ryzkiem, identyfikacja ryzyka, ilościowa analiza ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka, narzędzia oceny i szacowania ryzyka
  • Realizacja projektów - co to jest Kick-off projektu, jak rozpocząć realizację, budowanie zespołu, struktury organizacyjne w projektach, zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
  • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami – kontrola i monitoring postępu projektu, w jaki sposób mierzyć postęp projektu, monitorowanie efektywności projektu, KPIs w projektach i w zarządzaniu portfelem projektów, analiza ścieżki krytycznej, crashing w projektach
  • Zamknięcie projektu – czym jest zamknięcie projektu, na co zwrócić uwagę przy zamykaniu projektu, formalne zamknięcie projektu, co powinien zawierać raport końcowy.

Lider: mgr Arkadiusz Burnos  (praktyk)

Prowadzący: mgr Dariusz Weber (praktyk)

Liczba godzin: 14 godzin laboratoriów