Zarządzanie strategiczne

Moduł pełni rolę integrującą oraz syntetyzującą wobec nabywanej wcześniej przez studentów wiedzy funkcjonalnej (marketing, finanse przedsiębiorstwa, zachowania organizacyjne), umożliwiając tym samym potrzebne w praktyce menedżerskie myślenie kategoriami firmy jako całości oraz firmy zorientowanej na wzrost i rozwój. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania strategicznymi oraz rozwój umiejętności myślenia i działania strategicznego w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Zawartość programowa:

 • Rozwój podejścia strategicznego w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem
 • Proces zarządzania strategicznego: wizja, misja, cele strategiczne; poziomy zarządzania strategicznego; procesy formułowania i implementacji strategii)
 • Strategie w praktyce
 • Analiza sektorów i konkurentów: model Portera; punktowa ocena atrakcyjności otoczenia i profil ekonomiczny sektora; analiza grup strategicznych
 • Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja i budowa orientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji oraz w obliczu wejścia do Unii Europejskiej
 • Analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa – kreowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej:  analiza łańcucha wartości, analiza kluczowych czynników sukcesu, koncepcja core competence
 • Strategiczna karta wyników
 • Strategie na poziomie korporacji
 • Zarządzanie strategiczne zorientowane na wzrost wartości dla akcjonariuszy

Lider: prof. dr hab. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki)

Wykładowcy:

 • prof. Henry Palowski (Manchester Metropolitan University)
 • dr hab. Zbigniew Matyjas (Uniwersytet Łódzki)

Liczba godzin: 42 godziny - 28 godzin wykładów oraz 14 godzin ćwiczeń