Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem modułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania personelem, zasad funkcjonowania tego systemu a także zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania personelem. W programie zajęć uwzględniono:

  • Strategiczne planowanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Planowanie niezbędnych zasobów ludzkich
  • Rekrutacja
  • Selekcja
  • Systemy wynagradzania oraz motywowania pracowników
  • Doskonalenia pracownika
  • Wybrane zagadnienia z kodeksu pracy

Lider: Małgorzata Głębocka-Szurko (praktyk)

 

Wykładowcy

  • dr Barbara Czerniachowicz (Uniwersytet Szczeciński)

 

Liczba godzin: 42 godziny warsztatów