Informacje ogólne

zdjecie1Master of Business Administration - prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać podstawowe zasady, metody i praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami. Studia te przeznaczone są dla osób pełniących w przedsiębiorstwach kierownicze stanowiska, ale niekoniecznie posiadających wykształcenie ekonomiczne.

Edukacja w obszarze zarządzania musiała pokonać pewne trudności na początku lat sześćdziesiątych, kiedy to walczyła o uznanie przez uniwersytety. Idea nauczania zarządzania jako osobnej specjalizacji narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a w latach sześćdziesiątych została przeniesiona do Wielkiej Brytanii. W tym czasie edukacja menedżerska bazowała na programach uniwersyteckich. Naukowcy podkreślali wagę czystych badań i programy przedmiotów odnosili do dziedzin już istniejących, takich jak: statystyka, rachunkowość i ekonomia. Środowisko uniwersyteckie przez długi czas nie wyciągało wniosków z dysproporcji pomiędzy liczbą studentów kończących wydziały zarządzania a wielkością zapotrzebowania na absolwentów z dyplomami tych wydziałów. Początkowo środowisko akademickie było głuche na opinie biznesmenów, którzy od słuchaczy kursów zarządzania oczekiwali umiejętności wprowadzania innowacji, łatwości komunikowania się oraz zdolności przywódczych.

Dopiero w późnych latach siedemdziesiątych uznano tytuł MBA za stopień akademicki. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wiele uniwersytetów utworzyło wydziały zarządzania, a liczba kursów MBA rosła w zawrotnym tempie. W 1965 roku w Wielkiej Brytanii istniały tylko dwa wydziały zarządzania (w Londynie i Manchesterze), obecnie jest ich ponad 100. Na początku lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych kurs zarządzania kończyło rocznie 5.000 studentów, a w latach dziewięćdziesiątych liczba absolwentów MBA zbliżyła się do 80.000.

Także w naszym kraju zainteresowanie tym rodzajem studiów podyplomowych rośnie dynamicznie z każdym rokiem. Dyplom MBA stał się swoistą przepustką do kariery, sukcesu i wysokich zarobków. MBA daje absolwentom gruntowne wykształcenie menedżerskie, świetną pozycję na rynku pracy, szansę na sukces, prestiż oraz wysokie zarobki.

Studia MBA US to:

  • internacjonalizacja programu – doświadczenia naukowe, dydaktyczne i menedżerskie z różnych krajów i kultur (Anglia, Grecja, Niemcy, Portugalia, Holandia, Szkocja, Irlandia, oraz różne ośrodki akademickie w Polsce);
  • szczególna koncentracja na modułach Zarządzanie Strategiczne i Zarządzanie Finansami;
  • szczególnie szerokie odniesienia do praktyki polskiej (wielu wykładowców prowadzi działalność doradczą, ekspercką, sprawuje funkcje w radach nadzorczych lub jest zatrudniona w znanych firmach i instytucjach finansowych);
  • wymiana doświadczeń ze studentami i absolwentami MBA US;
  • kontakty biznesowe.