Uroczysta inauguracja i absolutorium dla Studentów MBA US 2012

4 lutego 2012 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbyła się uroczysta inauguracja dla studentów nowych edycji Podyplomowego Studium Master of Business Administration, a także uroczyste zakończenie studiów dla absolwentów Studium. Uczestnicy przywdziali togi i birety i z dumą zasiedli, niektórzy po raz ostatni, w ławkach MBA. Słowami przywitania i podziękowań, uroczystość rozpoczął wieloletni kierownik Studium MBA – dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki, a zaraz po nim głos zabinauguracjarał Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Kształcenia, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, który – jak sam stwierdził – starał się mówić krótko, dowcipnie i treściwie, co studenci przyjęli z radością. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła także Prodziekan ds. Studenckich, dr hab. prof. US Barbara Kryk. Uśmiechom, grupowym zdjęciom i wspominkom nie było końca, najlepsi absolwenci otrzymali nagrody za najwyższą średnią i najlepszą frekwencję, a na sam koniec wszyscy jednocześnie podrzucili birety w górę, tym samym pieczętując swój związek ze Studium MBA US. Tegoroczni absolwenci zasilili i tak liczne już grono, dając liczbę 475 absolwentów w czasie 14 lat edukacji menedżerskiej Master of Business Administration na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie trwania studiów słuchacze zapoznawali się z podstawowymi zasadami, metodami, oraz odkrywali praktyczne wskazówki umożliwiające profesjonalne zarządzanie organizacjami, podnosząc swoją pozycję na runku pracy i zyskując prestiż, co pozwoli im w przyszłości, być może bardzo niedalekiej, odnieść sukces i rozwijać karierę zawodową w szybszym tempie dzięki nabytym kwalifikacjom.

Studentów Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy mieli swoją inaugurację na uroczystości zachęcił fakt, że Studium kształci wysokiej klasy menedżerów, którzy będą zdolni stawić czoło wyzwaniom jakie niesie za sobą postępująca transformacja polskiej gospodarki, rosnąca konkurencja i coraz silniejsze związki gospodarcze z Unią Europejską. Jest to kadra przygotowana do wymagań zarządzania biznesem w erze społeczeństwa informacyjnego, globalizacji procesów gospodarczych, komunikacji i współdziałania na rynku międzynarodowym. Transformacja zachodząca w polskich przedsiębiorstwach przebiega często znacznie szybciej w zakresie wdrażania nowych technologii niż wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania. Chociaż nasi menedżerowie znakomicie potrafią przyswoić nowoczesną myśl organizacyjną, prezentowaną w najnowszych podręcznikach, to nadal w konfrontacji z zachodnioeuropejskimi specjalistami pracują w warunkach dużego dyskomfortu. Brakuje im bowiem możliwości zweryfikowania posiadanej wiedzy z trendami w sferze nowoczesnego zarządzania biznesem. Jest to jeden z podstawowych czynników kreujących niezbędną w biznesie pewność działania współczesnego menedżera. Program MBA jest zorientowany na praktyczne sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz potrzebę doceniania tych wartości w praktyce zarządzania.

Dyplom MBA jest w dzisiejszych czasach swoistą przepustką do kariery, sukcesu i wysokich zarobków, co roku zbierają się więc nowe grupy, których uczestnicy chcą sobie taki awans umożliwić.