MBA pomaga Dzieciom

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować że w maju 2008 roku Podyplomowe Studium Master of Business Administration obchodziło 10-lecie swojego istnienia.
Studium MBA US, jako pierwsza taka forma kształcenia menedżerów w województwie zachodniopomorskim, powstał w maju 1998 roku w wyniku trzyletniej współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach projektu PHARE Tempus. Przez ostatnie 10 lat, Studium MBA US zdobyło uznanie wśród kadry menedżerskiej z całej Polski oraz zgromadziło wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową. Od kilku lat Studium MBA US zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach MBA publikowanych przez prasę krajową (m.in. 5 miejsce w rankingu Wprost z 2007 roku).

W związku z 10-tą rocznicą powstania Podyplomowego Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego, 13 czerwca 2008 roku w Busines Clubie w Szczecinie odbył się Bal Jubileuszowy. Podczas Balu miała miejsce loteria fantowa osobistych pamiątek i gadżetów wykładowców MBA US, z której całkowity dochód został przeznaczony na potrzeby Domu Dziecka nr 1 w Szczecinie. Udało się nam zebrać 2 600 zł.

Przekazane pieniądze wykorzystane zostaną na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych wychowanków Domu Dziecka. Dziękujemy wszystkim w imieniu wychowanków Domu Dziecka nr 1 w Szczecinie.

W dniu 5 sierpnia 2008 w imieniu Podyplomwego Studium MBA US czek dla Domu Dziecka nr 1 przekazał dr hab. Prof. US Dariusz Zarzecki kierownik XII edycji Studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam w zorganizowaniu tego Balu: sponsorom i wykładowcom, którzy ofiarowali nam liczne nagrody i gadżety. Warto podkreślić fakt, że zainteresowanie Loterią przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.