Studia podyplomowe: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Cel studiów
Podyplomowe studia Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa stawiają sobie za zadanie rozszerzenie i unowocześnienie wiedzy zdobytej na studiach i w trakcie pracy zawodowej. Łączą najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa z nabyciem praktycznych umiejętności w zarządzaniu poszczególnymi dziedzinami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważną wartością dodaną programu studiów jest pozyskanie wiedzy praktycznej w postaci analizy konkretnych przykładów opartych na najlepszych praktykach w biznesie. Program studiów obejmuje wykłady, warsztaty menedżerskie i seminarium dyplomowe. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej przez Słuchaczy, koncentrującej się na rozwiązaniu praktycznych problemów z dziedziny pracy danego Słuchacza. W ten sposób Słuchacze wykorzystają zdobytą wiedzę i kompetencje do podniesienia jakości i skuteczności zarządzania wybranymi odcinkami działalności przedsiębiorstwa.

Adresaci studiów

  • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które chcą poznać zasady zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanego na długookresowy wzrost wartości,
  • menedżerowie wszystkich szczebli z przedsiębiorstw prywatnych i prywatyzowanych zaangażowani w proces restrukturyzacji i pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw,
  • absolwenci, którzy chcą nabyć umiejętności niezbędne do awansu i objęcia w przyszłości znaczących funkcji menadżerskich, konsultanci, doradcy oraz analitycy finansowi pragnący pogłębić swoją wiedzę z zakresu metod i technik zwiększania wartości firm.

    DZ33

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

 

 

Ilość semestrów

2

Zajęcia

Zajęcia odbywają w weekendy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Początek zajęć

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2016, nabór trwa w sposób ciągły,

zapraszamy do składania dokumentów!

Rekrutacja

Przyjmowanie dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Koszt studiów

Opłata za studia wynosi 6.000 zł (3.000 zł za semestr). Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach, z czego I rata w wysokości 3.000 zł.

Informator

Dokumenty

Każdy z kandydatów zobowiązany jest do zarejestrowania się na stronie Uniwersytetu https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie MBA, aby została dopełniona procedura rekrutacyjna.

1. odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona przez Uczelnię ew. notariusza fotokopia ukończenia studiów wyższych
2. podanie kandydata  do pobrania

3. zdjęcia - 2 szt. (aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
4. kserokopię dowodu osobistego (rozjaśnioną i powiększoną)

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Informacje,
miejsce
składania
dokumentów

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
pokój 204
(Studium MBA)

Dodatkowych informacji udziela:
Studium MBA
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie: tel. 091 444 21 25 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)